Contact us
Beijing Global Jingbo Rehabilitation Technical Aids Technology Co., Ltd
  • Address of Company: No. 7 Yudong Lu Road, Section B Tianzhu Konggang Industrial Park Shunyi District Beijing

    Address of Manufacturing: No. 201, the 2nd Floor, No. 11 Building, No. 28 Yuhua Lu Road, Linkong Economic Core Area, Shunyi District, Beijing

  • Tel.: 0086-10-84638842-1065